Pisanie ze słuchu klasa 2


Pisanie ze słuchu jest bardzo trudne. Oprócz tego, że trzeba słuchać uważnie należy jeszcze tekst napisać zgodnie z zasadami ortograficznymi. Franek zrobił tylko niewielkie błędy, więc może być z siebie dumny.